ตารางเวลาเดินรถ
 
1. ระยอง-พัทยา-ยโสธร-มุกดาหาร
 
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 6:00 ม.2 16:15 ม.1 หรือ ม.4 18.15 ม.1 หรือ ม.4 19:30 วีไอพี 32 1 มุกดาหาร 7:00 ม.2 16:15 ม.1 หรือ ม.4 17:45 ม.1 หรือ ม.4 19:00 วีไอพี 32
2 บ้านฉาง 6:25 16.30 18.40 20.10 2 นิคมคำสร้อย 07.25 16.30 18.10 19.25
3 ก.ม.10 6:35 16.55 18.55 20.20 3 เลิงนกทา 07.45 17.00 18.45 19.45
4 พัทยา 7:30 17.45 19.45 21.00 4 เสนางคนิคม 08.10 17.35 19.20 20.00
5 อ่าวอุดม 8:00 18.00 20.15 21.30 5 อำนาจเจริญ 08.30 17.50 19.35 20.30
6 ศรีราชา 8:20 18.10 20.30 21.50 6 ป่าติ้ว 09.05 18.15 20.10 21.00
7 ชลบุรี 9:00 19.00 21.00 22.25 7 ยโสธร 09.30 19.15 20.35 21.35
8 สระแก้ว 11:45 21.40 00.00 - 8 สุวรรณภูมิ 10.15 19.55 21.20 22.35
9 อรัญประเทศ 12:35 22.35 00.50 - 9 ท่าตูม 10.50 20.00 22.00 -
10 โนนดินแดง 13:55 23.50 02.00 - 10 สุรินทร์ 11.40 21.30 22.35 -
11 ปะคำ 14:15 00.05 02.20 - 11 ปราสาท 12.15 22.30 23.10 -
12 นางรอง 14:45 00.30 03.05 - 12 ประโคนชัย 12.50 23.20 23.45 -
13 จุดพักรถนางรอง 15:00 01.00 03.25 02.45 13 จุดพักรถนางรอง 13.10 00.10 00.05 00.30
14 ประโคนชัย 15:40 02.00 03.45 - 14 นางรอง 13.25 01.10 00.15 -
15 ปราสาท 16:05 02.30 04.10 - 15 ปะคำ 13.40 01.30 00.30 -
16 สุรินทร์ 16:40 03.00 04.40 04.20 16 โนนดินแดง 14.05 01.55 00.55 -
17 ท่าตูม 17:40 03.40 05.25 05.00 17 อรัญประเทศ 15.40 02.40 02.30 -
18 สุวรรณภูมิ 18:10 04.15 06.00 05.30 18 สระแก้ว 16.35 03.35 03.20 -
19 ยโสธร 19:00 04.50 06.45 06.15 19 ชลบุรี 19.30 05.00 06.15 -
20 ป่าติ้ว 19:30 05.10 07.10 06.40 20 ศรีราชา 19.55 06.10 06.45 -
21 อำนาจเจริญ 19:55 05.30 07.30 07.00 21 อ่าวอุดม 20.10 06.20 06.55 -
22 เสนางคนิคม 20:20 05.55 07.50 07.20 22 พัทยา 20.30 06.40 07.20 06.00
23 เลิงนกทา 20:40 06.10 08.10 07.40 23 ก.ม.10 21.10 07.20 08.00 06.40
24 นิคมคำสร้อย 21:00 06.30 08.30 08.00 24 บ้านฉาง 21.20 07.40 08.20 07.00
25 มุกดาหาร 21:20 06.55 08.50 08.20 25 ระยอง 21.55 08.05 08.50 07.50
 
กลับด้านบน
 
2. เส้นทาง ระยอง-พัทยา-บุรีรัมย์-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 7:00 ม.1 หรือ ม.4 16:00 ม.1 หรือ ม.4 18:00 ม.1 หรือ ม.4 19:00 วีไอพี 32 1 มุกดาหาร 6:00 ม.1 หรือ ม.4 15:00 ม.1 หรือ ม.4 16:00 ม.1 หรือ ม.4 18:30 วีไอพี 32
2 บ้านฉาง 07.25 16.30 18.25 19.25 2 คำชะอี 06.35 15.35 16.30 19.00
3 ก.ม.10 07.35 16.50 18.35 19.35 3 กุฉินารายณ์ 07.30 16.30 17.10 19.50
4 พัทยา 08.30 17.50 19.30 20.30 4 โพนทอง 08.00 17.05 17.40 20.20
5 อ่าวอุดม 09.00 18.15 20.00 21.00 5 ร้อยเอ็ด 08.45 17.55 18.40 21.00
6 ศรีราชา 09.20 18.25 20.15 21.20 6 วาปีปทุม 09.30 18.40 19.30 21.25
7 ชลบุรี 10.00 19.15 20.55 21.55 7 พยัคฆภูมิพิสัย 10.15 19.20 20.20 22.05
8 สระแก้ว 13.10 21.55 23.05 - 8 สตึก 10.45 19.55 20.55 22.20
9 อรัญประเทศ 14.00 22.35 23.35 - 9 บุรีรัมย์ 11.25 20.35 21.40 23.30
10 โนนดินแดง 15.15 23.40 02.00 - 10 จุดพักรถนางรอง 11.40 20.50 22.40 00.10
11 ปะคำ 15.50 00.05 02.20 - 11 นางรอง 12.20 21.30 23.20 -
12 นางรอง 16.20 00.25 02.45 - 12 ปะคำ 12.40 21.45 23.50 -
13 จุดพักรถนางรอง 16.40 01.05 02.55 02.30 13 โนนดินแดง 13.00 22.10 00.00 -
14 บุรีรัมย์ 17.10 01.50 03.10 - 14 อรัญประเทศ 14.35 23.50 01.30 -
15 สตึก 17.50 02.25 03.55 - 15 สระแก้ว 15.30 00.30 02.00 -
16 พยัคฆภูมิพิสัย 18.20 02.50 04.25 - 16 ชลบุรี 18.25 03.25 04.15 04.30
17 วาปีปทุม 19.00 03.30 05.10 - 17 ศรีราชา 18.45 03.45 04.40 05.10
18 ร้อยเอ็ด 19.30 04.05 05.40 05.30 18 อ่าวอุดม 18.55 04.55 04.55 05.20
19 โพนทอง 20.00 04.55 06.20 06.20 19 พัทยา 19.20 05.20 05.10 05.30
20 กุฉินารายณ์ 20.25 05.20 06.50 06.50 20 ก.ม.10 19.50 05.50 05.40 06.00
21 คำชะอี 21.15 06.00 07.40 07.30 21 บ้านฉาง 20.00 06.00 06.00 06.10
22 มุกดาหาร 21.45 06.30 08.10 08.00 22 ระยอง 20.30 06.30 06.15 06.30
 
กลับด้านบน
 
3. เส้นทาง ระยอง-พัทยา-อรัญประเทศ-นางรอง-สุรินทร์
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากสุรินทร์
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 7:30 ม.1 หรือ ม.4 1 สุรินทร์ 20:15 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 08.25 2 ปราสาท 21.05
3 ก.ม.10 08.35 3 ประโคนชัย 21.40
4 พัทยา 09.30 4 จุดพักรถนางรอง 22.00
5 อ่าวอุดม 10.00 5 นางรอง 22.20
6 ศรีราชา 10.20 6 ปะคำ 22.45
7 ชลบุรี 11.00 7 โนนดินแดง 23.00
8 สระแก้ว 13.45 8 อรัญประเทศ 00.30
9 อรัญประเทศ 14.35 9 สระแก้ว 01.20
10 โนนดินแดง 15.55 10 ชลบุรี 04.20
11 ปะคำ 16.15 11 ศรีราชา 04.55
12 นางรอง 17.00 12 อ่าวอุดม 05.20
13 จุดพักรถนางรอง 17.20 13 พัทยา 05.50
14 ประโคนชัย 17.40 14 ก.ม.10 06.35
15 ปราสาท 18.05 15 บ้านฉาง 06.55
16 สุรินทร์ 18.40 16 ระยอง 07.35
 
กลับด้านบน
 
4. เส้นทาง ระยอง-พัทยา-อรัญประเทศ-นางรอง-บุรีรัมย์-สตึก
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากสตึก
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 20:00 ม.1 หรือ ม.4 1 สตึก 8:30 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 20.25 2 บุรีรัมย์ 09.30
3 ก.ม.10 20.35 3 จุดพักรถนางรอง 09.45
4 พัทยา 21.30 4 นางรอง 10.10
5 อ่าวอุดม 22.00 5 ปะคำ 10.30
6 ศรีราชา 22.20 6 โนนดินแดง 10.55
7 ชลบุรี 23.10 7 อรัญประเทศ 12.35
8 สระแก้ว 01.45 8 สระแก้ว 13.15
9 อรัญประเทศ 02.15 9 ชลบุรี 15.50
10 โนนดินแดง 03.00 10 ศรีราชา 16.20
11 ปะคำ 03.15 11 อ่าวอุดม 16.35
12 นางรอง 03.20 12 พัทยา 17.15
13 จุดพักรถนางรอง 03.25 13 ก.ม.10 17.35
14 บุรีรัมย์ 04.10 14 บ้านฉาง 18.25
15 สตึก 04.50 15 ระยอง 19.05
 
กลับด้านบน
 
5. เส้นทาง ระยอง-กม.10-บ่อวิน-ยโสธร-อำนาจเจริญ-มุกดาหาร
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 18:25 ม.1 หรือ ม.4 1 มุกดาหาร 17:00 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 18:45 2 คำชะอี 17:30
3 กม10 19:00 3 หนองสูง 17:50
4 บ่อวิน 19:45 4 กุฉินารายณ์ 18:10
5 เกาะโพธิ์ 20:15 5 โพนทอง 18:55
6 แปลงยาว 20:35 6 ธวัชดินแดง 19:20
7 เขาหินซ้อน 20:55 7 ร้อยเอ็ด 20:05
8 คลองรั้ง 21:15 8 ย.ศรีสมเด็จ 20:35
9 กบินทร์บุรี 21:40 9 วาปีปทุม 21:00
10 สระแก้ว 21:55 10 พยัคฆภูมิพิสัย 21:35
11 อรัญประเทศ 22:15 11 สตึก 21:55
12 โนนดินฯ 22:35 12 บ้านด่าน 22:15
13 นางรอง 0:55 13 บุรีรัมย์ 22:40
14 บุรีรัมย์ 2:05 14 นางรอง 23:50
15 บ้านด่าน 2:30 15 โนนดินฯ 2:10
16 สตึก 2:50 16 อรัญประเทศ 2:30
17 พยัคฆภูมิพิสัย 3:10 17 สระแก้ว 2:50
18 วาปีปทุม 3:45 18 กบินทร์บุรี 3:05
19 ย.ศรีสมเด็จ 4:10 19 คลองรั้ง 3:30
20 ร้อยเอ็ด 4:40 20 เขาหินซ้อน 3:50
21 ธวัชดินแดง 5:25 21 แปลงยาว 4:10
22 โพนทอง 5:50 22 เกาะโพธิ์ 4:30
23 กุฉินารายณ์ 6:35 23 บ่อวิน 5:00
24 หนองสูง 6:55 24 กม10 5:45
25 คำชะอี 7:15 25 บ้านฉาง 6:00
26 มุกดาหาร 7:45 26 ระยอง 6:20
 
กลับด้านบน
6. เส้นทาง ระยอง-กม.10-บ่อวิน-ร้อยเอ็ด-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 17:50 ม.1 หรือ ม.4 1 มุกดาหาร 17:30 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 18:20 2 นิคมคำสร้อย 18.00
3 ก.ม.10 18:35 3 เลิงนกทา 18.30
4 บ่อวิน 19:20 4 เสนางคนิคม 18.55
5 เกาะโพธิ์ 19.40 5 อำนาจเจริญ 19.20
6 แปลงยาว 20.00 6 ป่าติ้ว 20.05
7 สระแก้ว 20.30 7 ยโสธร 20.30
8 อรัญประเทศ 20.50 8 สุวรรณภูมิ 21.15
9 โนนดินแดง 21.10 9 ท่าตูม 21.45
10 ปะคำ 00.02 10 สุรินทร์ 22.30
11 นางรอง 23.30 11 ปราสาท 22.55
12 จุดพักรถนางรอง 00.35 12 ประโคนชัย 23.30
13 ประโคนชัย 00.00 13 จุดพักรถนางรอง 00.00
14 ปราสาท 00.35 14 นางรอง 00.15
15 สุรินทร์ 01.00 15 ปะคำ 00.30
16 ท่าตูม 01.45 16 โนนดินแดง 02.20
17 สุวรรณภูมิ 02.15 17 อรัญประเทศ 02.40
18 ยโสธร 03.00 18 สระแก้ว 03.00
19 ป่าติ้ว 03.25 19 แปลงยาว 04.20
20 อำนาจเจริญ 04.10 20 เกาะโพธิ์ 04.40
21 เสนางคนิคม 04.35 21 บ่อวิน 05.10
22 เลิงนกทา 05.00 22 ก.ม.10 05.55
23 นิคมคำสร้อย 05.30 23 บ้านฉาง 06.10
24 มุกดาหาร 06.00 24 ระยอง 06.30
 
กลับด้านบน
 
7. เส้นทาง ระยอง-พัทยา-หัวหิน-สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
    เที่ยว รถ     เที่ยว รถ
1 ระยอง 14.30 16.30 18.30 ม.1 + วีไอพี 24 1 เกาะสมุย 13.30 14.30 16.30 ม.1 + วีไอพี 24
2 บ้านฉาง 15.00 17.00 19.00 2 ท่าเรือดอนหลัก 16.00 17.00 19.00
3 ก.ม.10 15.15 17.15 19.15 3 ย.บ้านใน 16.20 17.20 19.20
4 พัทยา 15.30 17.30 19.30 4 กาญจนดิษฐ์ 16.40 17.40 19.40
5 อ่าวอุดม 16.00 18.00 20.00 5 สุราษฎร์ 17.05 18.05 20.05
6 ศรีราชา 16.20 18.20 20.20 6 พุนพิน 17.50 18.50 20.50
7 ชลบุรี 16.30 18.30 20.30 7 วังกุ้ง 18.10 19.10 21.10
8 บางพลี 17.10 19.10 21.10 8 ท่าชนะ 18.40 19.40 21.40
9 แสมดำ 17.40 19.40 21.40 9 หลังสวน 19.20 20.20 22.20
10 เทพารักษ์ 18.10 20.10 22.10 10 ย.ปฐมพร 20.00 21.00 23.00
11 แสมดำ 18.20 20.20 22.20 11 ประจวบ 22.35 23.35 1.35
12 สมุทรสาคร 18.40 20.40 22.40 12 หัวหิน 0.00 1.00 3.00
13 ชะอำ 20.10 22.10 0.10 13 ชะอำ 0.25 3.15 5.15
14 หัวหิน 20.35 22.35 0.35 14 สมุทรสาคร 1.55 2.55 4.55
15 ประจวบ 22.00 0.00 2.00 15 แสมดำ 2.15 3.15 5.15
16 ย.ปฐมพร 0.35 2.35 4.35 16 เทพารักษ์ 2.25 3.25 5.25
17 หลังสวน 1.15 3.15 5.15 17 บางพลี 2.55 3.25 5.25
18 ท่าชนะ 1.55 3.55 5.55 18 ชลบุรี 3.25 4.25 6.25
19 วังกุ้ง 2.25 4.25 6.25 19 ศรีราชา 4.05 5.05 7.05
20 พุนพิน 2.45 4.45 6.45 20 อ่าวอุดม 4.15 5.15 7.15
21 สุราษฎร์ 3.30 5.30 7.30 21 พัทยา 4.35 5.35 7.35
22 กาญจนดิษฐ์ 3.55 5.55 7.55 22 สัตหีบ 5.05 6.05 8.05
23 ย.บ้านใน 4.15 6.15 8.15 23 กม.10 5.20 6.20 8.20
24 ท่าเรือดอนสัก 4.35 6.35 8.35 24 บ้านฉาง 5.35 6.35 8.35
25 เกาะสมุย 7.05 9.05 11.05 25 ระยอง 6.05 7.05 9.05
กลับด้านบน
 
8. เส้นทาง หัวหิน-มุกดาหาร
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากหัวหิน ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากสมุย
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 หัวหิน 17.39 ม.1 1 มุกดาหาร 17.09 ม.1
2 ชะอำ 17.54 2 นิคมคำฯ 17.29
3 ท่ายาง 18.09 3 เลิงนกทา 17.49
4 เพชรบุรี 18.24 4 เสนาง ค. 18.19
5 เขาย้อย 18.44 5 อำนาจ จ. 18.29
6 สมุทรสงคราม 19.09 6 ป่าคิ้ว 18.59
7 สมุทรสาคร 19.34 7 ยโสธร 19.29
8 แสมดำ 19.49 8 สุวรรณภูมิ 20.19
9 เทพารักษ์ 21.07 9 ท่าตูม 21.09
10 สระบุรี 21.37 10 สุรินทร์ 21.59
11 มวกเหล็ก 21.57 11 ปราสาท 22.19
12 ปากช่อง 22.17 12 ประโคนชัย 23.09
13 สีคิ้ว 22.52 13 นางรอง 0.09
14 โชคชัย 23.27 14 หนองกี่ 0.34
15 หนองกี่ 23.57 15 โชคชัย 1.04
16 นางรอง 0.22 16 สีคิ้ว 1.39
17 ประโคนชัย 1.22 17 ปากช่อง 2,14
18 ปราสาท 2.12 18 มวกเหล็ก 2.34
19 สุรินทร์ 2.32 19 สระบุรี 2.54
20 ท่าตูม 3.32 20 เทพารักษ์ 3.24
21 สุวรรณภูมิ 4.12 21 แสมดำ 4.42
22 ยโสธร 5.02 22 สมุทรสาคร 4.57
23 ป่าคิ้ว 5.32 23 สมุทรสงคราม 5.22
24 อำนาจ จ. 6.02 24 เขาย้อย 5.47
25 เสนาง ค. 6.12 25 เพชรบุรี 6.07
26 เลิงนกทา 6.42 26 ท่ายาง 6.22
27 นิคมคำฯ 7.02 27 ชะอำ 6.37
28 มุกดาหาร 7.22 28 หัวหิน 6.52
 
กลับด้านบน
 
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา   |  บริการของเรา   |  ข้อมูลควรทราบ   |  เส้นทางเดินรถ   |  ข่าวสาร   |  จุดจำหน่ายตั๋ว   |  ร่วมงานกับเรา  |   ติดต่อเรา
©2010, Yellow Bus บริษัท รถรุ่งเรือง(มุกดาหาร) จำกัด. All rights reserved.   Webdesign by: ChonburiZone.com